Det Norske Baptistsamfunn og migrantmenigheter

Baptistsamfunnet har de siste 10 årene tatt opp ca 30 nye migrantmenigheter som medlemmer av kirkesamfunnet. Grupper av flyktninger med bakgrunn fra land som Burma, Vietnam, Sri Lanka, Iran og ulike afrikanske land har organisert seg i egne menigheter. En god del har hatt baptistisk bakgrunn. Kirkesamfunnet har en bevisst strategi om å satse flerkulturelt, har ansatt en egen integrasjonsleder og har valgt personer med flerkulturell bakgrunn inn i det øverste lederskapet av kirken. Migrasjon har endret kirken, gitt mange nye menigheter og skap et større mangfold og nytt liv i «gamle menigheter».

Les mer på Det Norske Baptistsamfunnets nettsider.

Skriv en kommentar