Språkelig grupper: menighet under menighet

I Oslo er brorparten av migrantmenighetene etablert som egne menigheter, ofte offisielt registrert hos Fylkesmannen. I andre deler av landet er enhetene mindre og vi ser oftere at det er snakk om grupper eller fellesskap som er en inkludert i en større norsk etnisk menighet. Eksempler
Forsett med å lese →

Pinsebevegelsen og migrantmenigheter

Svært mange av migrantmenighetene / gruppene har en pinsekarismatisk profil, til sammen 40 – 45 forskjellige. Her finner vi filippinske, tamilske, vietnamesiske, ghanesiske, kongolesiske, eritreiske, spanske, latinamerikanske og mange andre. En god del av disse er i dag registrert som
Forsett med å lese →

Det Norske Baptistsamfunn og migrantmenigheter

Baptistsamfunnet har de siste 10 årene tatt opp ca 30 nye migrantmenigheter som medlemmer av kirkesamfunnet. Grupper av flyktninger med bakgrunn fra land som Burma, Vietnam, Sri Lanka, Iran og ulike afrikanske land har organisert seg i egne menigheter. En god del har hatt baptistisk b
Forsett med å lese →

Ortodokse kirker i Norge

De fleste ortodokse kirker i Norge er migrantkirker, selv om den Ortodokse kirke i Norge trekker sine røtter tilbake til tidlig middelalder. De nasjonale ortodokse kirkene, den russiske, serbiske, greske osv. er godt etablerte og har relativt store medlemstall. I Norge er de koptiske
Forsett med å lese →

Migrantarbeid i Den katolske kirke i Norge

Den katolske kirke i Norge har hatt en eksplosiv vekst de siste 20 år og har nå et medlemstall på hele 110 000. Oslo har to katolske kirker. St Olav domkirke som i 2012 hadde 12 140 medlemmer. Av disse var ca. 54% av utenlandsk opprinnelse. Under St. Olavs kirken ligger også St. Josef
Forsett med å lese →