Det Norske Baptistsamfunn og migrantmenigheter

Baptistsamfunnet har de siste 10 årene tatt opp ca 30 nye migrantmenigheter som medlemmer av kirkesamfunnet. Grupper av flyktninger med bakgrunn fra land som Burma, Vietnam, Sri Lanka, Iran og ulike afrikanske land har organisert seg i egne menigheter. En god del har hatt baptistisk b
Forsett med å lese →