Språkelig grupper: menighet under menighet

I Oslo er brorparten av migrantmenighetene etablert som egne menigheter, ofte offisielt registrert hos Fylkesmannen. I andre deler av landet er enhetene mindre og vi ser oftere at det er snakk om grupper eller fellesskap som er en inkludert i en større norsk etnisk menighet. Eksempler
Forsett med å lese →