DAWNNorge

DAWN Norge er et tjenende nettverk av mennesker som erkjenner at når vi står sammen som Kristi legeme har vi muligheten til å se nasjonen fylt med levende celler, grupper og menigheter av troende, inn i alle geografiske områder, etniske og kulturelle grupper. DAWN arbeider side ved side med ledere og menighetsplantere fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Vi ønsker å skape møteplasser for gjensidig læring, gi visjon og trening for å fullføre oppdraget.

DAWNs visjon og strategi ble født i det som i dag kalles to-tredels verden, først på Filippinene,[1] senere i Guatemala. Samtidig er det rett å si at DAWN-strategien er født frem i mange land og gjennom mange personer samtidig, ikke minst gjennom det internasjonale Lausannearbeidet. Les mer her…

Skriv en kommentar