Migrantarbeid i Den katolske kirke i Norge


Den katolske kirke i Norge har hatt en eksplosiv vekst de siste 20 år og har nå et medlemstall på hele 110 000. Oslo har to katolske kirker. St Olav domkirke som i 2012 hadde 12 140 medlemmer. Av disse var ca. 54% av utenlandsk opprinnelse. Under St. Olavs kirken ligger også St. Josefs kirke. Disse menighetene feirer gudstjenester på språkene: Filippinsk, polsk, vietnamesisk, kroatisk, irakisk, spansk samt noen andre språk. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 2751 polske; 807 filippinske; 427 chilenere, 242 vietnamesiske og flere andre store grupper.

Den andre menigheten er St. Hallvard kirke. Den hadde i 2012 ca. 13 310 medlemmer. 57% av medlemmene er av utenlandsk opprinnelse. Av medlemsmassen er det grupper på blant annet: 3807 polske; 1399 filippinske; 387 tamilske, 592 vietnamesere, 480 litauere og flere andre store grupper. Den katolske kirke har store utfordringer med plassen pga migranter som ønsker å delta i deres messer og samlinger. De regner selv med at de er langt flere som bruker deres kirker enn det som er medlemmer. I Oslo regnes det at 8000-10 000 går til messe minst en gang i måneden eller mer.

St. Paul menighet i Bergen har totalt 11 887 medlemmer, 3911 medlemmer med polsk bakgrunn, 878 chilenere, 660 filippinere, 440 litauere mot 3163 med Norge som fødeland.

Nasjonalsjelesorgens statistikk regner medlemmer etter fødeland. Totalt har den Katolske kirke ca 110 000 medlemmer fordelt på 37 menigheter. Ca 2/3 har ikke Norge som fødeland.

Messer på ulike språk.
Mer er 20 menigheter har messer på andre språk enn norsk og over 13 menigheter har messer på mer enn 4 forskjellige språk.

Hvordan vokser den katolske kirke?
Den katolske kirke er en global kirke og en enhetlig kirke med felles tradisjoner og liturgi osv. Folk fra ulike nasjoner finnet gjenkjennelse og tilhørighet i kirken. Mange av de som kommer fra land der den katolske kirke har står sterkt, finner sin plass både kulturelt og religiøst i den katolske kirke i Norge. Kirken er åpen og inkluderende i sin natur og har mange aktiviteter av sosial karakter som retter seg mot de ulike språkgrupper og nasjonaliteter. I Oslo er det tilrettelagt messer på mange språk og det ansettes prester og andre arbeidere med minoritetsbakgrunn. De har organisert dette i en nasjonal sjelesorgstjeneste og har også et stort diakonalt arbeid.

Les mer om Den Katolske kirkes arbeid med migranter.

Skriv en kommentar