Diakoni

KIA Norge

Kristent Interkulturelt Arbeid er en økumenisk og diakonal organisasjon som jobber på innvandrerfelt

Blå Kors

En felleskristen, diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet.

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet.