Kirkesamfunn


Oversikt over ulike kirkesamfunn

Her finner du en oversikt over mange av de største kirkesamfunnene i Norge.

Den norske kirke

Den største lutherske kirken i Norge.