Misjon og bistand


Kristne bistandsorganisasjoner

Oversikt over kristne organisasjoner som driver internasjonalt bistandsarbeid.

Misjonsorganisasjoner

Oversikt over kristne organisasjoner som driver med tverrkulturelt misjonsarbeid.

NORME

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering

Digni

Samarbeidsorganisasjon for 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

Global info

Ressursmateriell om globale spørsmål fra Norges Kristne Råd.

Kirkens Nødhjelp

Økumenisk bistandsorganisasjon med arbeid over hele verden.