Språkelig grupper: menighet under menighet

I Oslo er brorparten av migrantmenighetene etablert som egne menigheter, ofte offisielt registrert hos Fylkesmannen. I andre deler av landet er enhetene mindre og vi ser oftere at det er snakk om grupper eller fellesskap som er en inkludert i en større norsk etnisk menighet. Eksempler er Kristkirken i Bergen som har Agapefellsskapet (amharisk språk) og Iglesia de Christo (spansk) eller internasjonal gruppe i Sion menighet på Moi (burmesere, eritreere og etiopiere).

De mange katolske messene over i hele landet på andre språk enn norsk, kommer også i denne kategorien. I hovedsak er det gamle norske katolske menigheter som på grunn av innvandring (flyktninger og arbeidsinnvandrere) har hatt en eventyrlig vekst de siste 10 årene. Det feires ukentlig messer på mer enn 10 ulike språk. De aller fleste menigheter har messer på flere språk enn norsk.

 

Skriv en kommentar