Pinsebevegelsen og migrantmenigheter

Svært mange av migrantmenighetene / gruppene har en pinsekarismatisk profil, til sammen 40 – 45 forskjellige. Her finner vi filippinske, tamilske, vietnamesiske, ghanesiske, kongolesiske, eritreiske, spanske, latinamerikanske og mange andre. En god del av disse er i dag registrert som menigheter innenfor pinsebevegelsen i Norge. Andre er i nært samarbeid med pinsebevegelsen. Andre er uavhengige eller medlemmer i store nasjonale kirkefellesskap som har etablert seg over hele verden! Mange «norske» pinsemenigheter har større eller mindre migrantmenigheter/ grupper som en del av sin menighet. De er ikke selvstendige menigheter, men tett inkludert i hovedmenigheten. Pinsemenigheten Tabernakelet i Bergen har slik sett både en etiopisk, eritreisk og tamilsk gruppe integrert. Filadelfia i Kristiansand har en spansk (chilenere) og en eritreisk / etiopisk gruppe. Ca 10 migrantemenigheter er tatt opp som offisielt godkjente menigheter i pinsebevegelsen. Her har tradisjonelle navn som Betel, Sion og Filadelfia fått følge av navn som «Overcomers Chapel», «La Copassion» og «Living Word Bible Center».

Skriv en kommentar