Kristne bistandsorganisasjoner

Oversikt over kristne organisasjoner som driver internasjonalt bistandsarbeid.
Forsett med å lese →

Misjonsorganisasjoner

Oversikt over kristne organisasjoner som driver med tverrkulturelt misjonsarbeid.
Forsett med å lese →

Oversikt over ulike kirkesamfunn

Her finner du en oversikt over mange av de største kirkesamfunnene i Norge.
Forsett med å lese →

NORME

Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
Forsett med å lese →

Digni

Samarbeidsorganisasjon for 19 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.
Forsett med å lese →

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet.
Forsett med å lese →

Kirkens Nødhjelp

Økumenisk bistandsorganisasjon med arbeid over hele verden.
Forsett med å lese →

Den norske kirke

Den største lutherske kirken i Norge.
Forsett med å lese →