KIA Norge

Kristent Interkulturelt Arbeid er en økumenisk og diakonal organisasjon som jobber på innvandrerfeltet.