Kirkens Nødhjelp

Økumenisk bistandsorganisasjon med arbeid over hele verden.