Migrantmenigheter har endret kirkelandskapet

Det norske kirkelandskapet har vært i endring de siste tiår, og den mest markante forandringen ligger i etableringen av migrantmenigheter. Rundt to hundre nye menigheter med gudstjenestefeiringer på 40 ulike språk er blitt etablert, hovedsakelig de siste to tiårene. Dette har gitt et
Forsett med å lese →