Migrantmenigheter har endret kirkelandskapet

Det norske kirkelandskapet har vært i endring de siste tiår, og den mest markante forandringen ligger i etableringen av migrantmenigheter. Rundt to hundre nye menigheter med gudstjenestefeiringer på 40 ulike språk er blitt etablert, hovedsakelig de siste to tiårene. Dette har gitt et
Forsett med å lese →

Migrantarbeid i Den katolske kirke i Norge

Den katolske kirke i Norge har hatt en eksplosiv vekst de siste 20 år og har nå et medlemstall på hele 110 000. Oslo har to katolske kirker. St Olav domkirke som i 2012 hadde 12 140 medlemmer. Av disse var ca. 54% av utenlandsk opprinnelse. Under St. Olavs kirken ligger også St. Josef
Forsett med å lese →