The Redeemed Christian Church planter nye menigheter

The Redeemed Christian Church har sitt hovedkvarter og sin modermenighet på Holmlia i Osllo. De siste 3 årene har denne menigheten etablert nye menigheter i Oslo sentrum, i Drammen, og i Kristiansand.

Pastor Duke Ajiieh er svært opptatt av at menighetene arbeider i nært felleskap med andre migrantmenigheter og med de mange “norske” menighetene.

Skriv en kommentar